ผอ.สช.อ.กะพ้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ตาดีกาในสังกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางมาราณี สัสดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม พบปะกับผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ซ๊รอตุลยันนะห์ (ปุ) ม.6 และ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) นูรอีมาน ม.7 บ้านตะโละโตะและห์ พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำตัวและทำความรู้จัก ในฐานะที่มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.อ.กะพ้อ นอกจากนี้ยังสอบถามถึงการเรียนการสอนในศูนย์ฯ (ตาดีกา) รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ (ตาดีกา) ต้องการให้ทางส่วนราชการช่วยเหลือ ในการการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากประธานศูนย์ฯ (ตาดีกา) คณะกรรมการฯ ครูผู้สอน เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ติดต่อเรา