สช.อ.กะพ้อ จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กรรมการศูนย์ฯ (ตาดีกา) ในอำเภอกะพ้อ ศูนย์ฯ ละ 3 คน รวมจำนวนทั้งหมด 80 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วย นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอกะพ้อ และนายสุฟารี วาแม สมาชิกสภา อบจ.อ.กะพ้อ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนางมาราณี สัสดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี และนายเชาว์เพชร เจะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก ต้องขอขอบคุณที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับศูนย์ฯ(ตาดีกา)ในอำเภอกะพ้อ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ติดต่อเรา