สช.อ.ทุ่งยางแดง ตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเเอกชน ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 062/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา