สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะอัลกุรอานุลการีม

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ รพ.สต.ตำบลท่าน้ำ ลงพื้นที่เยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะอัลกุรอานุลการีม ม.3 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ที่มีนักเรียนพักอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 86 คน ประกอบด้วย นักเรียนชายจำนวน 48 คน นักเรียนหญิงจำนวน 38 คน และครูจำนวน 4 คน เพื่อขอความร่วมมือและกำชับไม่ให้นักเรียนกลับบ้าน หากมีความจำเป็นหรือมีผู้ปกครองมาขออนุญาตอย่างเป็นทางการให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตัดสินใจ

ติดต่อเรา