สช.อ.เมืองปัตตานี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี ได้รับความอนุเคราะห์ จากเทศบาลตำบลรูสะมิแล ในการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน

ติดต่อเรา