สช.จ.ปัตานี ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา