สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวยามีละห์ ยาหมาย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– การฉีดวัคซีน (ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา)

– โครงการ Sandbox Seafety Zone in School (เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ด้วยการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen Test เน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and seal)

– การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร การวัดและประเมินผล รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา)

– การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ความพร้อมด้านการเรียน ความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต)

– การดูแลช่วยเหลือครู (ด้านความพร้อมอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบ On-Line)

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา