วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ และนายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพบปะหารือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวดียิ่งขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายของจังหวัดปัตตานี ณ ลานหน้าอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี