วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในระดับพื้นที่ (จังหวัดปัตตานี) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี