วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต 3