สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวทัชวารา มิน่าวัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา