สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา