สช.จ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแนวนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

ติดต่อเรา