สช.จ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ร่วมติดตามการมาตรวจราชการและพบปะเพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีตัวแทนโต๊ะครูได้เสนอแนวทางการพัฒนาใน จชต.ในครั้งนี้

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินไปยังศูนย์การค้าเอเชียนมอลล์ เพื่อพบปะตัวแทนกรรมการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) โดยมี ตัวแทนตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เข้าร่วมพบปะ

ติดต่อเรา