สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อและคณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อและคณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา