วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพบปะหารือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในจังหวัดมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะยามเช้า พร้อมมอบนโยบายของจังหวัดปัตตานี ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี