วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากร ณ บริเวณหน้าเสาธง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี