สช.จ.ปัตตานี อวยพรปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม และนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้อำนวยพรปีใหม่ มอบของที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เวลา 15.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ แด่ประธานกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา