สช.จ.ปัตตานี พิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ติดต่อเรา