สช.จ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานกับคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานกับคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ทั้งการจัดระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนด้วยชุดตรวจ ATK การเว้นระยะห่างในการเข้าแถว การจัดสถานที่ในโรงเรียน ห้องเรียน เเละการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียนของโรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

และเมื่อเวลา 11.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบใน อ.โคกโพธิ์ เพื่อเร่งรัดให้ยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดเรียนแบบปกติในชั้นเรียน หรือ ออนไซด์ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอิสลามสามัคคี ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ติดต่อเรา