สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายเกณฑ์การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site (หากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลง แต่การฉีดวัคซีนยังไม่ถึงร้อยละ 70 ) เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีต่อไป โดยมี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นผู้แทนศูนย์อนามัย 12 ยะลา มอบชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 340 ชุดให้แก่ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามและสช.จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งต่อโรงเรียนพักนอนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site รอบแรก ณ ห้องประชุมรูสะมิแล มอ.ปัตตานี

ติดต่อเรา