นายอามีน กะดะเซ ผอ.สช.จ.ปน ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา