ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อ คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด และคณะอนุกรรมการด้านกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อ คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด และคณะอนุกรรมการด้านกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา