สช.จ.ปัตตานี ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคมครั้งที่ 1/2565 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับภาระงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ณ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์
ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

ติดต่อเรา