นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.ปน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ รมช.ศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในวันที่ 29 มกราคม 2565 พร้อมด้วย ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีและหัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีกำหนดการตรวจราชการและพบปะมอบนโยบายของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้นำทางศาสนา ตลอดจนตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา