สช.จ.ปน รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นประธานรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 จากตัวแทน สทศ. พร้อมคณะทำงานรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบฯ ศูนย์สอบสำนักงานกาศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา