นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร ?

การสมัครให้นักเรียนใช้งาน MOE Safety Center สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง

1. www.moesafetycenter.com

2. Application:  MOESafetyCenter

จากนั้นสมัครตามขั้นตอนโดยใช้อีเมลของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มีอีเมลก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะนำให้เป็น @gmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety Center)  สิ่งสำคัญเพื่อเชื่อมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน และรหัส 10 หลักของโรงเรียนและเมื่อสมัครเสร็จแล้ว การแจ้งเหตุของนักเรียนแต่ละคนก็จะสามารถเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นๆ ได้ทันที