หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร ?

ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่ทำการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะลบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วได้ การที่ไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง เพราะจะถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยที่ลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แจ้งเรื่องเข้ามาหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สรุปเรื่องนั้นๆ ก็ตาม

เมื่อไรก็ตาม ที่มีการดำเนินการใดๆ แล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกทำเป็นไทม์ไลน์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ SC ที่สรุปเรื่องราวหรือเจ้าหน้าที่ Operator ที่ดำเนินการ ก็ไม่สามารถลบเรื่องนั้นออกจากระบบ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในระบบและแจ้งว่าข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้ หากมีข้อมูลใหม่ที่อัปเดตกว่าเดิม ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพื่อแจ้งสิ่งที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันนั่นเอง แล้วเมื่อมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหานั้นๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้ข้อมูลไทม์ไลน์เหล่านี้ จะเป็นการช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกละเลยหรือถูกดัดแปลงไป สามารถนำหลักฐานส่วนนี้ในการชี้แจงเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง