หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน หากต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งที่สถานบันไหนดี ?

เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็สามารถแจ้งเรื่องได้ตามปกติ  แต่หากเกิดขึ้นนอกสถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษามากกว่า 1 สถาบันขึ้นไป ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพื่อนนักเรียนก็สามารถแจ้งเหตุเข้าไปยัง MOE Safety Center ได้เช่นกัน โดยการแจ้งนั้น ให้เลือกสถานที่เกิดเหตุระบุตำแหน่งผ่านทาง GPS ที่ระบุจุดให้ หรือเราเลือกตำแหน่งในแผนที่ได้เลย แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะค้นหาสถานศึกษาในระแวกใกล้เคียง โชว์ขึ้นมาใน Platform ซึ่งผู้แจ้งสามารถเลือกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุนั้นๆ ได้มากกว่า 1 แห่ง โดยการแจ้งเพียงครั้งเดียว และระบบจะส่งการแจ้งเหตุเข้าไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งตามที่แจ้ง โดยแยกเหตุการณ์ที่แจ้งออกเป็นแต่ละเคสของสถาบันการศึกษา

เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และได้บันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบ ผู้แจ้งเหตุก็จะสามารถรับรู้ได้ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคขั่น MOE Safety Center ในทุกการอัพเดทของทุกสถานศึกษา เพื่อให้รู้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างไร จนกว่ากรณีนั้นๆ จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และได้รับการแจ้งปิดเคสนั่นเอง