ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง ?

เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ Platform MOE Safety Center จะมีการกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่แจ้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สถาศึกษาได้มีการกำหนดไว้บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง และหากการแก้ไขปัญหาปลอดภัย ถูกแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ทาง SC ของสถานศึกษาทำการปิดเคส ระบบก็จะทำการบันทึกสถิติของเหตุการณ์นั้นๆ ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่สถานศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือใช้เวลาในการแก้ไขล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ระบุความล่าช้า เพื่อให้ทางต้นสังกัดหรือศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ พร้อมถูกบันทึกในระบบตามความเป็นจริงในการเข้าถึงหรือตรวจสอบได้ง่าย

แต่หากการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้แจ้งเหตุ ในแง่ของผลลัพธ์ที่ออกมา ผู้แจ้งก็สามารถ Re-Open Case นั้นๆ ได้ ซึ่ง Platform MOE Safety Center จะส่งเหตุที่แจ้ง ขึ้นไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สูงขึ้นไปอีก 1 ลำดับชั้น เพื่อให้ทราบเรื่องที่แจ้งและช่วยดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ ต่อไป ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลยว่า เรื่องที่แจ้งไปจะไม่ได้รับการดูแลแก้ไข เพราะระบบจะส่งไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสุดท้ายกระทรวงศึกษาก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และจะดำเนินการหาข้อสรุปของแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นธรรมได้อย่างแน่นอน