หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ?

หากเราในฐานะผู้แจ้งเหตุ ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม สามารถติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระบบ MOE Safety Center แล้วเมื่อผู้รับผิดชอบเคสนั้นๆ สรุปผลการดำเนินการเรียบร้อย โดยกรณีการรับแจ้งการปิดเคส สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก

กรณีแรก หากมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้ความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการทำหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือคำขอบคุณที่ช่วยดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาในการแก้ไขปัญหานั้นตรงกับความคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนแจ้งเหตุการณ์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทิศทางในการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากผลลัพธ์ที่ออกมาในการปิดเคสนั้น ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้า ก็อยากให้สังเกตถึงข้อจำกัดการดำเนินการว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการทำให้ตรงกับความต้องการที่ท่านแจ้งไว้

แต่หากผู้แจ้งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือท่านแจ้งไปยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ท่านก็สามารถดำเนินการอีกวิธีการหนึ่งได้ คือ การอุธรณ์หรือ Re-Open Case และการอุทรณ์ในครั้งนี้ ผู้ที่จะรับหน้าที่ในการดูแลกรณีที่เกิดขึ้นนั้น จะไม่ใช่หน่วยงานที่ดูแลก่อนหน้า แต่จะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า การพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น หากมาถึงจุดสุดท้ายที่ไม่สามารถอุธรณ์ได้ ก็เปรียบเสมือน การฟ้องร้องดำเนินคดี แล้วมีผู้พิพากษาฏีกาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด คนสุดท้าย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยนั้นจบลงได้อย่างเป็นธรรม