หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

หลายเรื่อง หลายกรณี ที่เกิดปัญหา จนนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย และจิตใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งความเจ็บปวดและความไม่เป็นธรรมของนักเรียน ซึ่งในอดีตแจ้งเรื่องไปแล้ว แต่ไม่เป็นผลหรือไม่รู้เลยว่าเรื่องนั้นจะถูกจัดการแก้ไขเมื่อไหร่และอย่างไร หากเรื่องนั้นเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยแล้ว จะไปปรึกษาใครหรือต้องไปแจ้งที่กระทรวง เราควรทำอย่างไรดี

ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข จากนี้นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ที่ทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ทั้งกับตัวเรา หรือกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ปลอดภัย กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผ่านทาง Platform ของ MOE Safety Center แจ้งได้สะดวก รวดเร็ว มีหลักฐานยืนยัน มีเวลาบันทึกชัดเจน ที่สำคัญเมื่อแจ้งเรื่องแล้ว จะมีคนคอยรับเรื่อง และดำเนินการจนนำไปสู่การหาทางออกให้กับปัญหานั้นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษากับทุกคน