วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา