นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปฐมนิเทศ นักเรียนที่เข้าอบรมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปฐมนิเทศ นักเรียนที่เข้าอบรมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อารียุทธ สมาแอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปฐมนิเทศ ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย1) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อัจฉริยภาพทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังทัศนคติ สร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีเวทีการแข่งขัน ทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 187 คน กำหนดการตั้งแต่ วันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา