วันนี้ (4 มกราคม 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบแนวทางนโยบายการศึกษาแก่บุคลากร โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายรุนแรง เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดทำการเรียนการสอนไปก่อนนั้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านเลขาธิการ กช. ก็ได้มีความห่วงใยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบความเสียหาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน 200 ถุง ซึ่งในวันนี้ ตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศาสนศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน และสถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาซานีวิทยา ทั้งนี้ ขอส่งกำลังใจไปยังโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี ขอให้ทุกโรงเรียนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันโดยไว และสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพประกอบ