ผอ.สช.จ.ปัตตานี เปิดกิจกรรมอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรง รวมทั้งสิ้น 160 คน

ผู้อำนวยการ สช.จ.ปัตตานี กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่มีความจำเป็นโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ 3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านโรงเรียนระดับดีเยี่ยมระดับจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, นางซาร่าห์ ปาแหม๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอเยาะ และคณะ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา