หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจองห้องประชุม จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” จากนั้นให้กรอก “บัญชีอีเมล” และ “รหัสผ่าน” ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”

2. หากกรอก “บัญชีอีเมล” และ “รหัสผ่าน” ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ยินดีต้อนรับ” จากนั้นกด “OK”

3. เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบทุกช่อง (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น!)

4. จากนั้นกด “บันทึก”