1. เลือกเมนู “หน้าหลัก” เพื่อตรวจสอบปฏิทินการจอง

2. หากวันและเวลาที่ต้องการจองยังว่างอยู่ ให้เลือกเมนู “จองห้อง” เพื่อดูรายการห้องประชุม

3. กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดของห้องประชุม

4. เมื่อเลือกรายการห้องที่ต้องการได้แล้ว ให้กด “จองห้อง”

5. กรอกรายละเอียดข้อมูลการจองให้ครบถ้วน จากนั้น กด “บันทึก”

6. เมื่อทำการจองเรียบร้อย รายการจองจะแสดงในหน้า “รอตรวจสอบ” โปรดรอเจ้าหน้าที่ “อนุมัติ”

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ “อนุมัติ” การจองเรียบร้อย รายการจองจะแสดงในหน้า “อนุมัติ” 

8. ระบบจะส่งแจ้งเตือนการอนุมัติไปยังบัญชีอีเมล หากได้รับอีเมล “อนุมัติ” การจอง ถือว่าการจองเสร็จสิ้นสมบูรณ์