1. เมื่อลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกเมนู “ลืมรหัสผ่าน”

2. กรอกบัญชีอีเมล @opep.go.th ที่ใช้ในการสมัคร แล้วกด “ขอรหัสผ่าน”

3. เมื่อบัญชีอีเมลที่ระบุเป็นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อความไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว” จากนั้นให้ไปตรวจสอบอีเมล

4. ระบบจะส่งแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านไปยังบัญชีอีเมล และให้นำรหัสผ่านที่ได้รับไปลงชื่อเข้าใช้ระบบต่อไป (แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที)