บุคลากร สช.อ.ทุ่งยางแดง ชี้แจงการทำแบบประเมิน THAI STOP COVID + ศูนย์ฯ ตาดีกาในสังกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสะมาแอ  ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดยูซุฟ  มามะ  พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ชี้แจงการทำแบบประเมินผ่านระบบ THAI STOP COVID PLUS (COVID Free Setting) ของกรมอนามัย และการทำแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา โดยเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  ที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ซึ่งศูนย์ฯตาดีกาในสังกัด ได้ทำการประเมินทุกแห่ง ทั้ง 27 ศูนย์ฯตาดีกา มีผู้สอนและธุรการศูนย์ฯตาดีกาเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์จริยธรรม ชมรมตาดีกาอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 4 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา