สช.อ.ยะรัง นิเทศ ติดตามเเละกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 6

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอุดหนุน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามเเละกำกับการใช้เงินอุดหนุนตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 39/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามเเละกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแสงเมตตาวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ โรงเรียนปูลาพัฒนาวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อติดตาม การใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ พร้อมให้คำเเนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์เเก่ทางโรงเรียน ทางคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ทางโรงเรียนให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก เเละให้การต้อนรับคณะกรรมการฯเป็นอย่างดี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา