ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนูรุลมูฮัมมาดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน พร้อมคณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 39/2565 ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนเอกชน ในระบบในสังกัด มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดฯ ซึ่งโรงเรียนที่ลงพื้นฯที่ได้แก่โรงเรียนนูรุลมูฮัมมาดี อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ทางคณะขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา