สช.อ.กะพ้อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

ในโครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางมาราณี สัสดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ในการทำความสะอาดศาสนสถานในชุมชน ปลูกฝังให้รู้คุณค่าและความสำคัญของศาสนสถาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีนายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอกะพ้อ , หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาด ณ มัสยิดบาแต หมู่ 1 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา