สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา