สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (กาแฟเช้า)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (กาแฟเช้า) เพื่อเป็นการพบปะเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน นำมาปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกำพร้าและยากจน ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา