นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรคามินทร์อนุสรณ์

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา