ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฏาคม

วันที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฏาคม พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

รูปภาพประกอบ

ติดต่อเรา