ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ และระเบียบค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน

วิชาฟิสิกส์ จำนวน 35 คน

หมายเหตุ ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตนเองให้เรียบร้อย หากนักเรียนคนใดที่ชื่อ – สกุลสะกดผิด ขอให้นักเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง เพื่อทำการแก้ไขโดยด่วน

ระเบียบค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ

ระเบียบค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ

เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่

– นางสาวชุติมา จรจิตต์ (พี่มา) 096-507-7073

– นางสาวสราภรณ์ สงวาริน (พี่ฟาง) 097-961-6595

– นางสาวฉัฐิมา เจริญสุข (พี่ป้อง) 063-953-9393

– นายเฉลิมพล ทองขาว (พี่โต) 083-6529069

– นางสาวยามีละห์ ยาหมาย (พี่ละห์) 084-300-6105

– นางสาวกนกอร สุจินรัตน์ (พี่ดาว) 087-397-4789

ติดต่อเรา