สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) Zoom Meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา