สช.จ.ปัตตานี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านนาวากาชาด ในการจัดงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางสาวนูรียา มะมิงจิ พนักงานจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และ นายมนตรี มานอุมานุกูล พนักงานด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนมอบสิ่งของ (ไมโครเวฟ) สนับสนุนการออกร้านนาวากาชาดในการจัดงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 โดยมีผู้รับมอบเป็นตัวแทนนายกเหลากาชาดจังหวัดปัตตานี ณ จวนผู้ว่าจังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา